Domů

Služby

Reference

O společnosti

Mapa stránek

Služby

Software

Konzultace v oblastech informačních technologií

V případě větších projektů je nejprve třeba se rozhodnout, jakou technologií je nejvýhodnější projekt realizovat. K tomuto účelu Vám nabízíme tvorbu projektových studií, které Vám dají na výběr více variant řešení jednotlivých částí projektů. Studie Vám pak slouží jako podklad k tvorbě zadání projektů.

Řízení projektů

V oblasti řízení projektů Vám nabízíme využití našich zkušeností s vedením projektových týmů a tvorby projektové dokumentace podle standardů a metodik Microsoft Solution Framework. Prostřednictvím iterací (přírůstková metoda), které umožňují průběžně upřesňovat zadání i během realizace, lze pro Vás dosáhnout maximální shody mezi požadovanou a výslednou funkčností.

Analytická činnost

Nabízíme Vám realizaci sběru funkčních a nefunkčních požadavků a jejich formulaci do zadání pro tvorbu podrobných analýz systémů. Dále pak promítnutí funkčních požadavků do procesních, datových a objektových analýz a nefunkčních požadavků do architektury systému. V neposlední řadě Vám nabízíme analytické zpracování a návrh programových mechanismů pro řešení přístupu uživatelů k datům.

Návrhová a realizační činnost

Podle zpracovaných analýz Vám nabízíme realizaci (programování) všech komponent systémů. Jedná se o realizaci a optimalizaci datových modelů, realizaci výkonných jader systémů, komunikačních a uživatelských rozhraní. Dále pak o realizaci řízení přístupu k datům a integraci s dalšími systémy.

Ověřování a nasazování systémů

Pro námi vyvinuté systémy Vám nabízíme zpracování implementačních analýz, funkčních a zátěžových testů a následné vytvoření metodik pro implementaci systémů ve vaší organizaci.

Dokumentační činnost

Pro všechny vývojové fáze, na kterých se účastníme, Vám nabízíme zpracování projektové dokumentace a po ukončení realizační fáze vytvoření metodických postupů užití systému podle implementační analýzy.

Kontaktní schránka společnosti: info@catdomain.cz . Copyright ©2020 CAT Domain s.r.o.